Windmolen zoekgebied rondom Hall aangepast!

Windmolen zoekgebied rondom Hall aangepast!

In de forum vergadering van de gemeente Brummen op 10-juni is het Uitnodigingskader
windmolens en zonnevelden toegelicht. Dit is het kader waarin mogelijke initiatieven in de toekomst aan moeten voldoen. Hieruit bleek dat het zoekgebied windmolens in Hall is aangepast. Het zoekgebied in de gemeente Brummen is verplaatst naar het gebied rond de nieuwe IJsselbrug bij Brummen. Het zoekgebied in Hall blijft wel bestaan maar alleen voor lokale buurtinitiatieven. Dit betekent dat inwoners uit het gebied wel samen kunnen proberen om een nieuwe initiatief van de grond te krijgen. De Dorpsraad Eerbeek-Hall kan zich goed vinden in deze wijziging van het beleid.