Overhandiging zienswijzen RES 1.0

Overhandiging zienswijzen RES 1.0

De dorpsraad Eerbeek-Hall heeft naar aanleiding van het mogelijk aanwijzen van een windmolen zoekgebied langs het Apeldoornskanaal (tussen Eerbeek en Hall) een rondgang gemaakt langs alle inwoners in het gebied. De inwoners zijn geïnformeerd over het voornemen in de RES 1.0 en er is een zienswijze overhandigd. Van de 287 bezochte huishoudens heeft 93% de zienswijze ondertekend. De zienswijzen zijn overhandigd aan wethouder Ingberg.