Nieuws

In de forum vergadering van de gemeente Brummen op 10-juni is het Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden toegelicht. Dit is het kader waarin mogelijke initiatieven in de toekomst aan moeten voldoen. Hieruit bleek dat het zoekgebied windmolens in Hall is aangepast. Het zoekgebied in de gemeente Brummen...

De dorpsraad Eerbeek-Hall heeft naar aanleiding van het mogelijk aanwijzen van een windmolen zoekgebied langs het Apeldoornskanaal (tussen Eerbeek en Hall) een rondgang gemaakt langs alle inwoners in het gebied. De inwoners zijn geïnformeerd over het voornemen in de RES 1.0 en er is een...

De zwaluwtil die onlangs officieel is geopend door wethouder van Burgsteden en Evie Holtslag is al direct het eerste jaar bewoond. Het initiatief van de Dorpsraad Eerbeek-Hall en Veluwonen is hierbij direct een groot succes!...

Ontdek je plekje! Een fijne fietstocht of wandeling even onderbreken op een mooie locatie is altijd een aanrader. Met name als je je meegebrachte drankje en hapje dan kunt nuttigen op een comfortabele picknickbank. Sinds kort is dat langs het kanaal weer mogelijk zowel bij de Eerbeekse brug...

Lid in Orde van Oranje Nassau Donderdag 24 april jl. kregen 8 inwoners van gemeente Brummen, telefonisch, bericht dat hen een lintje is toebedeeld. Een van hen is de vice voorzitter van Dorpsraad Eerbeek-Hall: Klaas Wensink. Sedert 1963 zet Klaas zich al in als vrijwilliger en dat...