Een lintje voor Klaas Wensink

Een lintje voor Klaas Wensink

Lid in Orde van Oranje Nassau

Donderdag 24 april jl. kregen 8 inwoners van gemeente Brummen, telefonisch, bericht dat hen een lintje is toebedeeld. Een van hen is de vice voorzitter van Dorpsraad Eerbeek-Hall: Klaas Wensink.

Sedert 1963 zet Klaas zich al in als vrijwilliger en dat begon bij de jongerenclub Eerbeek en Jong Gelre. Gevolgd door bestuurslidmaatschappen bij het Dorpshuis Eerbeek, de Gelderse maatschappij van Landbouw, de Studieclub Melkveehouderij, de fokstudieclub, de Kerk van Hall en Voorstonden en tot op heden vice voorzitter van Dorpsraad Eerbeek-Hall.

In aanwezigheid van zijn vrouw Ria en hun beider zoons, heel toevallig thuis die ochtend, kreeg Klaas burgemeester Van Hedel aan de lijn met het voor hem onverwachte bericht. Hij is blij met de onderscheiding maar merkt gelijk op al die jaren ervaren te hebben dat samenwerking veel goeds mogelijk maakt.

Op de foto toont Klaas, met naast zich zijn echtgenote Ria, het echte lintje. Het tijdelijke papieren lintje dat vanwege COVID-19 eerder is uitgereikt kan opgeborgen worden.