Dorpsraad Eerbeek-Hall stimuleert inwoners: bezoek de gemeentelijke info avond !

Dorpsraad Eerbeek-Hall stimuleert inwoners: bezoek de gemeentelijke info avond !

Gemeente Brummen wil aan de slag met de uitwerking van het Eerbeekse bestemmingsplan. Om van alle betrokkenen tijdig concrete wensen, voorstellen, ideeën etc. te horen organiseert ze komende week -in de Korenmolen- twee bijeenkomsten, op 27 en 28 november. Ook wil de gemeente graag horen of en hoe ieder betrokken wil blijven of ingezet wil worden bij het vervolg.

Omdat de inhoud hetzelfde is kunt u kiezen welke avond u schikt om te komen meepraten. Er worden informatiekraampjes ingericht en er wordt duidelijkheid gegeven over de randvoorwaarden en uitgangspunten waarmee rekening gehouden moet worden.

U kunt zich aanmelden bij tel. 0575-568233 of op ruimtevooreerbeek@brummen.nl

Waarover gaat het

Het Eerbeekse Beekgebied en de inrichting van het gebied in en om het centrum van Eerbeek (denk daarbij o.a. aan de Loenenseweg, Oranje Nassauplein, Kerstenterrein, Stationsomgeving maar ook omgeving Tjark Rikscentrum en vm Sprengenland Mavo). Op de gemeentesite vindt u het hele plaatje.

https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/ruimtevooreerbeek.html

Vervolg

Uit de opbrengst van deze avonden wordt een participatieplan opgesteld en zullen er ontwerpsessies worden georganiseerd. Dorpsraad Eerbeek-Hall en Wijkraad Eerbeek Zuid houden begin 2019 i.s.m. de gemeente nog een aanvullend inspraakmoment.

Alles met het doel om eind 2019 te komen tot concrete, haalbare en tevredenstellende plannen.

Dorpsraad en Wijkraad hopen dat veel inwoners de gelegenheid nemen om hieraan bij te dragen.

info@dorpsraadeerbeek-hall.nl