Uncategorized

In de forum vergadering van de gemeente Brummen op 10-juni is het Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden toegelicht. Dit is het kader waarin mogelijke initiatieven in de toekomst aan moeten voldoen. Hieruit bleek dat het zoekgebied windmolens in Hall is aangepast. Het zoekgebied in de gemeente Brummen...

De dorpsraad Eerbeek-Hall heeft naar aanleiding van het mogelijk aanwijzen van een windmolen zoekgebied langs het Apeldoornskanaal (tussen Eerbeek en Hall) een rondgang gemaakt langs alle inwoners in het gebied. De inwoners zijn geïnformeerd over het voornemen in de RES 1.0 en er is een...

De zwaluwtil die onlangs officieel is geopend door wethouder van Burgsteden en Evie Holtslag is al direct het eerste jaar bewoond. Het initiatief van de Dorpsraad Eerbeek-Hall en Veluwonen is hierbij direct een groot succes!...