DORPSRAAD EERBEEK & HALL

Bestuur

De Dorpsraad Eerbeek – Hall is een stichting, dit betekent dat de Dorpsraad geen leden heeft maar een bestuur. De Dorpsraad bestaat op dit moment uit zeven personen. Vier dames en drie heren, daarvan zijn er vier woonachtig in Eerbeek en drie in Hall.

 

Hieronder worden de huidige bestuursleden kort aan uw voorgesteld:

hannie
Hannie Elfrink
Voorzitter

Eerbeek

 

 

Dag lezer,

Tja, wat is interessant om te weten van mij, als lid en voorzitter van Dorpsraad Eerbeek-Hall?

De Dorpsraad is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om de leefbaarheid van de inwoners van Eerbeek en Hall te behouden en waar nodig te verbeteren.

Omdat ik sedert 1989 in Eerbeek woon ervaar ik effecten op leefbaarheid ook regelmatig zelf. Mijn naam is Hannie Elfrink en ik startte destijds als lid van Wijkraad Werfakker. 

Door samenvoeging gingen wijkraden op in de gezamenlijke Dorpsraad. Dat was een goede stap.

Ik werk part-time, houd van reizen, woon aan de Derickxkamp en geniet van mijn tuin en het feit dat ik zowel dichtbij het Webersbos woon als het centrum. 

Inwoners transparant over hun belangen te laten informeren, te laten meepraten, meedenken en meebeslissen vind ik belangrijk. Op deze wijze kunnen we samen komen tot de meest wenselijke en haalbare uitkomsten.

 

 

 

 

Mijn naam is Wim Blom en sinds 2017 lid van de dorpsraad Eerbeek-Hall.
Ik ben in 1953 geboren en heb mijn hele leven in het buitengebied van Eerbeek gewoond, ben getrouwd, heb 3 kinderen en zeven kleinkinderen.

In mijn werkzame leven was ik landmeter bij het Kadaster en nu besteed ik mijn tijd aan chauffeur van de buurtbus, mountainbiken, huis en tuin en 

allerlei zaken voor de dorpsraad. Een specifieke taak binnen de dorpsraad heb ik niet, maar ik probeer me in te zetten voor allerlei voorkomende taken.

De motivatie om mij in te zetten voor de dorpsraad is om samen met de andere dorpsraadsleden proberen een invulling te geven aan allerlei zaken die 

betrekking hebben op onze woon- en leefomgeving.Om dit te doen met alle informatie die er voor handen is en voor alle standpunten oog proberen te 

hebben, geeft mij veel voldoening.Kortom ik voel me een betrokken Eerbekenaar en wil dit nog in een lengte van jaren zijn.

 

2
Wim Blom
Vice-voorzitter

Eerbeek

mark
Mark Holtslag
Penningmeester

Hall

 

 

Mijn naam is Mark Holtslag, ik ben woonachtig in Hall. Ik ben er niet geboren en getogen, toch heb ik een sterke band met het dorp. De familie van mijn 

vaders kant woont al sinds begin 17e eeuw in Hall. Zelf heb ik er gewoond van mijn 1ste tot achtste levensjaar en vanaf 2012 ben ik weer terug met veel plezier. 

Ik ben getrouwd en heb twee dochter. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het ministerie van Defensie, als officier bij de Koninklijke Landmacht. 

 

Naast de algemene dorpsraad zaken gaan mijn interesses uit naar landschap, biodiversiteit en ruimtelijke ordening. Namens de dorpsraad heb ik meegepraat over 

bijvoorbeeld de inpassing van zonneparken en windmolens in onze omgeving maar ook herinrichten van de waterhuishouding rondom Hall met het project Waardevol Brummen. 

Verder vind ik het leuk om projecten uit te voeren zoals de aanleg van de bloemenstrook naast de Hallsekerk, het waterspeeltoestel bij de Hallsebrug en de zwaluwtil in Hall.

Naast de dorpsraad ben ik actief in de stichting Hall Bouwt en lid van de permanente contactgroep Natuurmonumenten Oost-Veluwe.

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Dini Scholten en ik woon mijn hele leven (ruim 61 jaar) al in Eerbeek.

Vele jaren hebben we met ons gezin aan de Volmolenweg gewoond en sinds ruim 3 jaar wonen mijn man en ik nu 

aan de Rentmeesterstedeweg.Ik heb bij verschillende Eerbeekse bedrijven gewerkt, momenteel werk ik nog part-time bij 

Papierfabriek Neenah Coldenhove op de afdeling Personeelszaken.Het omgaan met mensen en het iets voor een ander kunnen doen geeft 

me een goed gevoel. Toen mijn Last Gear-fietsmaatje Wim Blom vertelde over de dorpsraad sprak me dat dan ook wel aan.  

Na mijn opmerking dat ik voor dat soort zaken wel belangstelling had werd ik vrij snel benaderd door de voorzitter van de 

Dorpsraad, Hannie Elfrink. Na een korte kennismakingsperiode ben ik inmiddels  enigszins “ingeburgerd” in het bestuur en heb ik inmiddels het 

secretariaat overgenomen van Gees Borneman. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan ons mooie Eerbeek.

IMG-20220216-WA0012
Dinie Scholten
Secretaris

Eerbeek

Fotograaf: www.bartvandieken.com
Bob Pieters
Bestuurslid

Hall

 

 

 

 

Mijn naam is Bob Pieters,  vanaf 2002 ben ik woonachtig in Hall.  Ik ben getrouwd en wij hebben twee dochters.

Als teamleider ben ik werkzaam bij stichting Mentorschap Overijssel Gelderland. In mijn vrije tijd geniet ik op de racefiets van onze diverse omgeving.

Wonen en leven in een dorp, geeft kansen en uitdagingen.  Hier zijn wij samen verantwoordelijk voor.  Met oog voor de inwoners, wil ik mijn deelname in de dorpsraad vormgeven.

Binnen de dorpsraad zal ik mij, naast de algemene gang van zaken, richten op o.a. de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de werkgroepen AED en STAG.  

 

 

 

 

Mijn naam is Gees Borneman en woon sinds 1971 in Eerbeek, eerst op de Noorder Enk en vanaf 1980 aan de Volmolenweg.

Het dorp Eerbeek had indertijd een aantal wijkraden en ik werd lid van de Wijkraad Eerbeek Oost (de Eerbeekse Enk).

Omdat de belangen en werkwijzen elkaar overlapten en aanvulden werd besloten de wijkraden samen te voegen en met de dorpsraad uit Hall ontstond toen Dorpsraad Eerbeek – Hall.

In het verleden heb ik veel gekampeerd eerst met een vouwwagen, daarna lange reizen gemaakt met een caravan, een mooie old-timer, en als het even kan, wordt die ook nu nog gebruikt.

Steevast gaat dan mijn hondje Doortje mee, een vrolijke, waakzame, maar zeer lieve Jack Russel.

harriet
Gees Borneman
Bestuurslid

Eerbeek

harriet
Harriët Hendriks
Bestuurslid

Hall

 

 

 

 

Mijn naam is Harriet Hendriks.

Met ons gezin wonen we in Hall.

Ons gezin bestaat uit vier personen; mijn man en ik en onze twee dochters.

Sinds 2007 ben ik een van de leden van de dorpsraad Eerbeek – Hall.