DORPSRAAD EERBEEK & HALL

Bestuur

De Dorpsraad Eerbeek – Hall is een stichting. Dit betekent dat de Dorpsraad geen leden heeft. De Dorpsraad wordt geleid door een bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 mensen. De huidige bestuursleden zijn:

hannie
Hannie Elfrink
Voorzitter

Dag lezer,

Tja, wat is interessant om te weten van mij, als lid van Dorpsraad Eerbeek-Hall?


De Dorpsraad is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om de leefbaarheid van de inwoners van Eerbeek en Hall te behouden en waar nodig te verbeteren.


Omdat ik sedert 1989 in Eerbeek woon ervaar ik effecten op leefbaarheid ook regelmatig zelf. Mijn naam is Hannie Elfrink en ik startte destijds als lid van Wijkraad Werfakker. Door samenvoeging gingen wijkraden op in de gezamenlijke Dorpsraad. Dat was een goede stap.


Ik werk part-time, houd van reizen, woon aan de Derickxkamp en geniet van mijn tuin en het feit dat ik zowel dichtbij het Webersbos woon als het centrum. 

 

Inwoners transparant over hun belangen te laten informeren, te laten meepraten, meedenken en meebeslissen vind ik belangrijk. Op deze wijze kunnen we samen komen tot de meest wenselijke en haalbare uitkomsten.

 

Mijn naam is Klaas Wensink, gepensioneerd melkveehouder. Mijn functie in de dorpsraad Eerbeek-Hall is vice-voorzitter. 

In de dorpsraad houd ik mij bezig met verschillende onderwerpen zoals de verkeersveiligheids commissie, het regelmatig bezoeken van forum vergaderingen van de gemeenteraad, het regelmatig bezoeken raadsvergaderingen en de werkgroep AED en STAG.

Verder zet ik mij in voor de stichting Hall Leeft en dan specifiek voor de werkgroep Hall Bouwt. 

Ik coordineer en werk mee aan het vlaggen in de kerktoren van Hall, plaatsen Kerstbomen in Hall, het wandelpadenproject, i.s.m. John van Unen en ik zit in het Wheme bestuur i.s.m. John van Unen

1
Klaas Wensink
Vice-voorzitter
mark
Mark Holtslag
Penningmeester

 

Mijn naam is Mark Holtslag, in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij het ministerie van Defensie, Koninklijke Landmacht als officier in de logistiek.

Ik ben woonachtig in Hall, ben getrouwd en heb twee dochters. Naast de algemene dorpsraad zaken gaan mijn interesses uit naar landschap en biodiversiteit. 

Zoals bijvoorbeeld inpassing van zonneparken en windmolens in onze omgeving maar ook herinrichten waterhuishouding rondom Hall. 

Op kleinere schaal hebben we met de dorpsraad een wilde bloemenstrook opgezet naast de Hallsekerk en zijn we bezig met een zwaluwtil in Hall

Naast de dorpsraad ben ik actief in de stichting Hall Bouwt die op eigen initiatief bezig is met het realiseren van 24 woningen in Hall.

 

Mijn naam is Gees Borneman en woon sinds 1971 in Eerbeek, eerst op de Noorder Enk en vanaf 1980 aan de Volmolenweg.

Het dorp Eerbeek had indertijd een aantal wijkraden en ik werd lid van de Wijkraad Eerbeek Oost (de Eerbeekse Enk).

Omdat de belangen en werkwijzen elkaar overlapten en aanvulden werd besloten de wijkraden samen te voegen en met de dorpsraad uit Hall ontstond toen Dorpsraad Eerbeek – Hall.

In het verleden heb ik veel gekampeerd eerst met een vouwwagen, daarna lange reizen gemaakt met een caravan, een mooie old-timer, en als het even kan, wordt die ook nu nog gebruikt.

Steevast gaat dan mijn hondje Doortje mee, een vrolijke, waakzame, maar zeer lieve Jack Russel.

harriet
Harrïet Hendriks
Secretaris
2
Wim Blom
Bestuurslid

Mijn naam is Wim Blom sinds 2017 lid van de dorpsraad Eerbeek-Hall.
Ik ben in 1953 geboren en heb mijn hele leven in het buitengebied van Eerbeek gewoond, ben getrouwd en heb 3 kinderen en zeven kleinkinderen.


In mijn werkzame leven was ik landmeter bij het Kadaster en nu besteed ik mijn tijd aan chauffeur buurtbus, mountainbiken, huis en tuin en allerlei zaken voor de dorpsraad. 

 

Een specifieke taak binnen de dorpsraad heb ik niet, maar ik probeer me in te zetten voor allerlei voorkomende taken.


De motivatie om mij in te zetten voor de dorpsraad is om samen met de andere dorpsraadsleden proberen een invulling te geven aan allerlei zaken die betrekking hebben op onze woon- en leefomgeving.


Om dit te doen met alle informatie die er voor handen is en voor alle standpunten oog proberen te hebben, geeft mij veel voldoening.
Kortom ik voel me een betrokken Eerbekenaar en wil dit nog in een lengte van jaren zijn.

 

Mijn naam is Harriet Hendriks.

Met ons gezin wonen we in Hall.

Ons gezin bestaat uit vier personen; mijn man en ik en onze twee dochters.

Sinds 2007 ben ik een van de leden van de dorpsraad Eerbeek – Hall.

harriet
Harriët Hendriks
Bestuurslid
IMG-20220216-WA0012
Dinie Scholten
Bestuurslid

Mijn naam is Dini Scholten en ik woon mijn hele leven (ruim 61 jaarJ) al in Eerbeek.

Vele jaren hebben we met ons gezin aan de Volmolenweg gewoond, en sinds ruim 3 jaar wonen mijn man en ik nu aan de Rentmeesterstedeweg.

Ik heb bij verschillende Eerbeekse bedrijven gewerkt, en momenteel werk ik nog part-time bij Papierfabriek Neenah Coldenhove op de afdeling Personeelszaken.

Het omgaan met mensen en het iets voor een ander kunnen doen geeft me een goed gevoel.  Toen mijn Last Gear-fietsmaatje Wim Blom vertelde over de dorpsraad sprak me dat dan ook wel aan.  Na mijn opmerking dat ik voor dat soort zaken wel belangstelling had, werd ik vrij snel benaderd door de voorzitter van de Dorpsraad, Hannie Elfrink. Na een korte kennismakingsperiode ben ik inmiddels  enigszins “ingeburgerd” in het bestuur en doe ik samen met Gees Borneman een stukje Secretariaat. Ik hoop op deze manier mijn steentje bij te kunnen dragen aan ons mooie Eerbeek.