Dorpsraad Eerbeek – Hall.

Dorpsraad Eerbeek- Hall is een adviesorgaan en gesprekspartner van de gemeente Brummen en een klankbord voor de inwoners.

DORPSRAAD EERBEEK & HALL

Wat doen wij precies?

Dorpsraad Eerbeek- Hall is een adviesorgaan en gesprekspartner van de gemeente Brummen en een klankbord voor de inwoners.Het belang van u als bewoner voorop.  U als inwoner van de gemeente Brummen staat centraal in al onze activiteiten.

Gemiddeld eenmaal per zes weken vergaderen wij over alle actuele onderwerpen in Eerbeek-Hall. Zoals de samenleving, ruimtelijke ordening (Centrumplan Eerbeek), Openbare ruimte (wandelpaden) en politiek.

Wij wonen ook vergaderingen bij van andere commissies, comités en verenigingen, om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat er op velerlei gebied speelt en wordt besproken. Met die opgedane kennis kunnen wij een belangrijke rol vervullen in eventuele adviezen naar de gemeente.

We bezoeken daarnaast de gemeenteraadsvergaderingen en de fora die de gemeente maandelijks organiseert.

Ook is de Dorpsraad Eerbeek-Hall betrokken bij de organisatie van diverse evenementen. We bieden dan een helpende hand of sponsoren activiteiten.

Ons bestuur

De Dorpsraad Eerbeek – Hall is een stichting. Dit betekent dat de Dorpsraad geen leden heeft. De Dorpsraad wordt geleid door een bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit 6 mensen.

hannie
Hannie Elfrink
Voorzitter
1
Klaas Wensink
Vice-voorzitter
mark
Mark Holtslag
Penningmeester
harriet
Gees Borneman
Secretaris
2
Wim Blom
Bestuurslid
harriet
Harrïet Hendriks
Bestuurslid

Laatste Nieuws